دل نوشته

البته این نوشته ها همشون از خودم نیستن

دل نوشته

البته این نوشته ها همشون از خودم نیستن

سلام 

خوب هستید
 
اسم بنده ......

شهر بنده........

سن بنده ........

شغل بنده........

حالا هر کس نفهمید 3 تا صلوات بفرسته بره بیرون فردا دوباره بیاد!!!!!!